Skip to content

26th International Festival of Street Art BuskerBus

Ilustrowany plakat promujący festiwal BuskerBus 2022. Postacie przedstawiają akrobatów oraz muzyka z gitarą
Plakat Festiwalu BuskerBus 2022 we Wrocławiu
Ilustrowany plakat festiwalu BuskerBus w Zielonej Górze. Postacie przedstawiają gitarzystę i akrobatów.
Ilustrowany plakat Festiwalu BuskerBus 2022 w Krotoszynie. Postacie przedstawiają żonglera diabolo i akrobatów
An illustration of a juggler

Juggling

An illustration of a magician

Magic

Fireshow

An illustration showing a hula hop performer

Hula-hop

Acrobatics

An illustration of a circus performer

Circus

An illustration of a dancer

Dance

Music

Unicycle

For Media

For Buskers

Visit also