Zgłoszenia


Dziękujemy za zainteresowanie Festiwalem BuskerBus. 

Formularz zgłoszeniowy na BuskerBus 2022 udostępnimy tutaj nie wcześniej niż w styczniu 2022.

Oferty przysłane mailem nie są brane pod uwagę.