Zgłoszenia


Dziękujemy za zainteresowanie Festiwalem BuskerBus. 

Lista artystów edycji 2022 jest już zamknięta.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko przez nasz formularz online, który udostępniamy na początku roku.

Oferty przysłane mailem nie są brane pod uwagę.