Dziękujemy za zainteresowanie Festiwalem BuskerBus. 

BuskerBus 2021 daty i miasta:

20/08/2021 kolacja powitalna we Wrocławiu
21-22/08/2021 Wrocław
24-25/08/2021 Zielona Góra
27-29/08/2021 Krotoszyn
30/08/2021 przejazd do Wrocławia

Zgłoszenia od buskerów przyjmujemy TYLKO przez nasz formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.