Zgłoszenia


Dziękujemy za zainteresowanie Festiwalem BuskerBus. 

Formularz zgłoszeniowy na BuskerBus 2022 dostępny jest tutaj.

Oferty przysłane mailem nie są brane pod uwagę.