Duo cyrkowe ze Szwecji Trattofon na Kabarecie BuskerBus w Starym Klasztorze we Wrocławiu.
More »